Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik z siedzibą 47-180 Izbicko ul Powstańców Śląskich 47. Można  się  z nami skontaktować     pisząc na adres 47-100 Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 22 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@porjot.com.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i  realizacji umowy  oraz  w  celach rachunkowych i podatkowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

            - Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

            - Zewnętrzna obsługa  księgowa

            - Podmioty świadczące administratorowi wsparcie  techniczne i prawne

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat w przypadku informacji rozliczeniowych a w pozostałym zakresie przez okres niezbędny do realizacji  prawnie zasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

 

scroll up